top of page

ONZE BOEKEN

PRAKTISCHE GIDS BEMIDDELING

Tweede, volledig herziene en geactualiseerde uitgave van het standaardwerk Praktijkboek Bemiddeling. Bevat alle aanpassingen aan de bemiddelingswet van 2018 en van het Uncitral Verdrag van Singapore over de uitvoerbaarheidsverklaring van internationale bemiddelingsakkoorden 2018.

 

Dit uniek handboek beschrijft iedere stap in het bemiddelingstraject, zowel theoretisch als praktisch. Dit standaardwerk vertrekt vanuit een unieke driedimensionale conflictanalyse: statisch, dynamisch én persoonlijk. Auteur Willem Meuwissen, één van de toonaangevende bemiddelaars in de Lage Landen, bespreekt duidelijk en in detail hoe conflicterende partijen vanuit de impasse naar de bemiddelingstafel raken. Beginnend bij de bemiddelingsbelofte via het bemiddelingsbeding en uiteindelijk het bemiddelingsvoorstel.


De lezer krijgt een helder inzicht over alle onderhandelings-technische, juridische en praktische aspecten van het bemiddelingsprotocol en het bemiddelingsakkoord. Die worden duidelijk uitgelegd via de klassieke verbintenisrechtelijke analyse. Verder komen de voorbereiding en de opeenvolgende stappen van het bemiddelingstraject uitvoerig aan bod, evenals het functioneren van de bemiddelaar, de taak van de adviseurs en bijzondere aspecten zoals vrijwilligheid, vertrouwelijkheid en het apart gesprek.  Ook wat nà de bemiddeling gebeurt, wordt uitgebreid behandeld, zoals de homologatie van het bemiddelingsakkoord door de rechter of het nemen van een akkoordvonnis.

 

Daarnaast maakt de auteur, tevens docent in binnen- en buitenland, een analyse van bemiddeling op internationaal niveau en belicht daarbij de IPR aspecten van het internationaal bemiddelingsprotocol, het internationaal bemiddelingsakkoord en de wijze waarop dit kan worden afgedwongen.

 

Dit praktisch handboek sluit af met een beschrijving van de caleidoscoop aan hybride conflictoplossingsmethodes die mettertijd van conflictbemiddeling zijn afgeleid. Dit boek bevat een waaier gedetailleerde modellen in meerdere talen. Relevante nationale en internationale wettelijke en reglementaire teksten zijn er eveneens in opgenomen. Alle recente wijzigingen, ingevoerd door de bemiddelingswet van 2018, komen doorheen het boek gedetailleerd aan bod, zoals ook het nieuwe UNCITRAL verdrag.

frontImagesLink.jpg

CONFLICTAFHANDELING BUITEN DE RECHTBANK

Dit boek biedt de lezer grondige en originele inzichten over conflictafhandeling buiten de rechtbank, maar is tegelijk veel meer dan een louter juridische uitgave: het tracht inzicht te verschaffen in conflicten en conflictafhandeling voor juristen én niet-juristen.

Dit boek wil een bescheiden bijdrage leveren tot de verbetering van de kennis, de technieken en de modaliteiten van de hedendaagse conflictafhandeling. Het is dan ook een praktisch boek voor iedereen die inzicht wil verwerven in het creatief omgaan met conflicten en op zoek is naar het creëren van toegevoegde waarde, zelfs bij conflicten.

conflictafhandeling-buiten-de-rechtbank.

DE SYNDICUS: UW 111 ANTWOORDEN

Het beheer van appartementsgebouwen is een complexe en technische juridische materie waarbij de syndicus een cruciale rol speelt. De verschillende eigendomsaanspraken in hetzelfde gebouw brengen heel wat vragen uit meerdere rechtsdomeinen mee.

Aan de hand van 111 vragen ordent dit boek de diverse regels op een overzichtelijke wijze en brengt zo systematiek in de materie. De (juridische) vragen inzake de appartementsmede-eigendom en het beheer zijn geordend in zes delen:

- het beroep en de aanstelling van de syndicus,
- de syndicus en de wet op de mede-eigendom,
- de syndicus en de algemene vergadering,
- de syndicus en (het bouwen van) het appartementsgebouw,
- enkele fiscale aspecten, en
- enkele aspecten inzake conflictmanagement.

Elke vraag wordt concreet en helder beantwoord vanuit het standpunt van de syndicus zonder daarbij het grotere plaatje uit het oog te verliezen. Zo biedt het boek een belangrijk houvast voor al wie met de activiteiten van een syndicus te maken krijgt: vooreerst de syndicus zelf, maar ook individuele mede-eigenaars, bouwpromotoren, vastgoedmakelaars, advocaten, architecten …

9789400007383-g_14.jpg
P1200326.JPG
bottom of page