top of page

OPLEIDINGEN & WEBINARS

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij deelname aan opleidingen en webinars georganiseerd door MEUWISSEN & CO BV.

 

Inschrijving en betaling

Inschrijvingen op opleidingen en webinars dienen schriftelijk te gebeuren via de website of het mailadres van MEUWISSEN & CO BV (kantoor@meuwissen-advocaten.com).

Aansluitend ontvangt de inschrijver de factuur. Die is contant betaalbaar. Na ontvangst van betaling is de inschrijving voltooid en definitief.

 

De inschrijver die gebruik maakt van de KMO Portefeuille dient te voldoen aan alle voorwaarden voor tegemoetkoming, zoals de omvang van de onderneming, de toepasselijke steunpercentages, de aard van de hoofdactiviteit, de relevantie van het opleidingsonderwerp.

 

Als de opleiding of het webinar niet kan doorgaan om welke reden ook zal MEUWISSEN & CO BV de inschrijver contacteren om in overleg de deelname te verplaatsen naar een ander tijdstip of een andere locatie.

 

Annulering

Na voltooide inschrijving kan de inschrijver slechts annuleren wegens aangetoonde overmacht. De inschrijver kan steeds na schriftelijke mededeling een vervanger laten deelnemen aan de opleiding of het webinar.

 

Intellectuele eigendom

MEUWISSEN & CO BV is eigenaar van alle intellectuele rechten met betrekking tot het opleidingsmateriaal. Dat is elke vorm van informatie ter beschikking gesteld door MEUWISSEN & CO BV als ondersteuning tijdens de opleiding of het webinar in digitale of papieren vorm. De deelnemers mogen het opleidingsmateriaal niet kopiëren of verspreiden aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MEUWISSEN & CO BV.

 

Deelname op eigen risico

De deelnemers nemen op eigen risico deel aan de opleidingen en webinars. MEUWISSEN & CO BV draagt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen op de heen en/of terugweg van en naar de opleidingen en webinars of tijdens de opleidingen en webinars.

KMO-PORTEFEUILLE

Om gebruik te maken van de subsidie van 20 of 30% van het opleidingsgeld door de KMO-Portefeuille doet U het volgende:

 

1.

U surft naar de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen, www.vlaio.be.

U registreert zich eerst als persoon, vervolgens als onderneming. 

Vooraleer U een subsidieaanvraag kan indienen, moet U de geregistreerde gebruiker koppelen aan de geregistreerde onderneming.

 

2.

Na registratie van uw onderneming schrijft U zich in voor de opleiding. U ontvangt van MEUWISSEN & CO BV de factuur. Deze factuur vermeldt vier bedragen: de kostprijs van de opleiding of het webinar, de kostprijs van de catering (alleen bij fysieke opleidingen), de BTW en de totaalprijs. De kost van de catering en de BTW betaalt U aan MEUWISSEN & CO BV op het nummer BE81 6300 6694 5924. Vervolgens doet U online de subsidieaanvraag op www.kmo-portefeuille.be.  Ten laatste 30 dagen na uw online aanvraag betaalt U het bedrag van uw eigen bijdrage op de KMO-Portefeuillerekening.  De betalingsgegevens vindt U terug in de mail die de KMO-Portefeuille U na uw subsidieaanvraag automatisch toestuurt. De KMO-Portefeuille betaalt Uw eigen bijdrage en de subsidie aan MEUWISSEN & CO BV.  Heeft U Uw eigen bijdrage niet tijdig aan de KMO portefeuille betaald binnen de 30 kalenderdagen dan vervalt uw aanvraag voor subsidie en is U de volledige prijs verschuldigd. 

 

3.

Deelnemers die geen gebruik maken van de KMO-portefeuille betalen de factuur rechtstreeks op de bankrekening BE81 6300 6694 5924 van MEUWISSEN & CO BV.

 

4.

Voor meer info kan u terecht op de website van de KMO-portefeuille, of op het gratis nummer 1700.

ERKENNING

 

MEUWISSEN & CO BV is door de Federale Bemiddelingscommissie (FBC) erkend als opleidingsinstituut en alle aangeboden opleidingen zijn inhoudelijk goedgekeurd en erkend door de FBC of de erkenning is in aanvraag.  De door MEUWISSEN & CO BV afgeleverde opleidingscertificaten kunt U desgevallend aanwenden om Uw erkenning als bemiddelaar te behouden.

U kan aanspraak maken op opleidingspunten indien u

1. de volledige opleiding of webinar gevolgd heeft, én

2. de multiple choice vragen die tijdens de opleiding of het webinar getoond worden invult, én

3. het evaluatieformulier invult.

Het attest wordt u per mail bezorgd. Voor het ontvangen van de opleidingspunten neemt u zelf contact op met uw beroepsinstantie.

bottom of page