top of page

IDENTIFICATIEPLICHT


In navolging van de Europese richtlijn van 4 december 2001, heeft de Belgische wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, de identificatie- en de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties sinds februari 2004 uitgebreid tot dienstverlening door advocaten.


Op basis van artikel 21 § 1 van de Wet van 18 september 2017 is een advocaat wettelijk verplicht om, in bepaalde omstandigheden, de identiteit van zijn cliënt te verifiëren aan de hand van één of meerdere bewijsstukken of betrouwbare en onafhankelijke informatiebron en het bewijs ervan te bewaren.


Deze verplichting geldt zowel tegenover cliënten natuurlijke personen, rechtspersonen als vertegenwoordigers ervan.

bottom of page